No No Kerjasama Partner Negara Jenis Dokumen TTD Penanggung   Jawab Tgl Awal Tgl Akhir Status Tentang
1 FISH/001/2021 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia Memorandum of   Understanding Prof. MOHAMMAD   REEVANY BIN BUSTAMI, M.A, Ph.D 02/04/2021 - Aktif Penelitian Bersama
2 FISH/002/2021 Universiti Pendidikan   Sultan Idris Malaysia Memorandum of   Understanding Assoc. Prof. Dr. Mohd   Hairy Ibrahim 03/04/2021 - Aktif Penelitian Bersama
3 FISH/003/2021 Universiti Pendidikan   Sultan Idris Malaysia Memorandum of   Understanding Associate Prof. Dr. Hanifah Mahat 20/04/2021 - Aktif Penelitian Bersama